Platina coverduo

Lösningar för alla tillställningar!

En väl anlitad coverduo.


Boka oss som partyband!

Boka oss

akustiskt!

Copyright Platina Produktion 2020

info@platinaproduktion.se

http://www.platinaproduktion.se